Det är sällan man känner någon speciell lukt i ett sk sjukt hus om man inte är van. Mögel och bakterier
avger lukt M-VOC (som vi inte behöver känna) trots att fukten har avlägsnats. Vi är experter på att göra
din inomhusmiljö till en sundare och hälsosammare plats.


Ta reda på vad du köper. Vi kan
hjälpa dig få ett gediget besluts-
underlag och stora kunskaper om
ditt tilltänkta hus.
Läs mer


Vilka som känner av symptom i ett
sjukt hus är väldigt individuellt och
är beroende av ett antal faktorer.
Här kan du få mer information.
Läs om mögel & mögelsanering


Så här går vi tillväga när vi
tillsammans med er gör en mögel-
teknisk besiktning, från analys
till åtgärd.
Läs mer


Du kan antingen ringa oss direkt
på telefon 0200-77 55 77 eller
använda de kontaktmöjligheter vi
har på hemsidan.
Till kontaktsidan


Webbyrå & Webbdesign - Argonova Systems
UAMS AB, Box 39, 746 21 Bålsta, E-post: info@uams.se   |   Site map   |   Bildgalleri
0200-77 55 77
Mögel & MögelsaneringAsbestHussvampRadon & Radonsanering
Vi är proffs på behandling av mögel, asbest och radon. Tex mögelsanering, hussvamp samt radonsanering.