Vill du veta mer, kontakta oss
gärna så hjälper vi dig.
Kontaka oss

Vad är sjukahus?
Sjukahus-sjuka är ett samlingsnamn för symptom som uppkommer när människor vistas i vissa byggnader. Ofta är det så att de symptom som drabbar en viss person försvinner efter att personen lämnat byggnaden, för att sedan återkomma när personen besöker byggnaden igen.
När så är fallet kallas byggnaden för ett sjukt hus.

Att bli sjuk på detta sätt kallas byggnadsrelaterad sjuklighet, och exempel på vanliga symtom kan man läsa under hälsobesvär.

Sjukahus-sjukan (SBS, sick building-syndrome) eller byggnadsrelaterad sjuklighet kan ha flera olika orsaker. En faktor är ämnen som avges från byggnaden till innemiljön.

Orsaker till sjukahus
Vatten- och fuktskador i byggnader är ofta ett grundläggande problem. Detta kan bl.a. medföra mögel- och bakterie påväxt och avgång av flyktiga kemiska ämnen från byggnadsmaterial.

När betongkonstruktioner inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på kan det leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär.

Andra orsaker är ventilationsproblem p.g.a. dålig funktion och brist på underhåll.

De vanligaste orsakerna till mögel- och bakterie påväxt;

Slagregn, nederbörd, kondensation och luftfukt, byggfukt, felaktig ventilation, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning, felaktig dränering.

Hälsobesvär
Vilka som känner av symptom i ett sjukt hus är väldigt individuellt och beror bl.a. på: arvsanlag, hälsotillstånd och hur lång tid man disponerats i den utsatta miljön, mögelart och dos.

Vanliga symptom som kan vara sjukahus-relaterade:

Allergier, onormal trötthet, astma, hosta, huvudvärk, upprepade infektioner, yrsel, nästäppa, hudirritationer, mag- och tarmproblem, slemhinneirritationer, ledvärd m.m.

Kort om sjukahus
Man kan aldrig torka ut eller på kemisk väg få bukt med mögel/bakterieskada.

Ca 95 % av alla mögelskador är dolda i konstruktionen.

60-, 70-, 80-, 90-talshus och felaktigt renoverade äldre hus är de som är i riskzonen för sjuka hus.

Det är sällan man känner någon speciell lukt i ett så kallat sjukt hus om man inte är van.

Mögel och bakterier avger lukt M-VOC (som vi inte behöver känna) trots att fukten har avlägsnats.

Man kan aldrig allergitesta fram ett "sjukahus-symptom".

Människans luktsinneceller mättas efter 2-15 sekunder.

Med enbart fuktmätning kan man aldrig lokalisera mögel/bakterieskada.

Arbetarskyddsstyrelsen klassificerar 85 % av våra skolor och dagis som sanitär olägenhet.


Webbyrå & Webbdesign - Argonova Systems
UAMS AB, Box 39, 746 21 Bålsta, E-post: info@uams.se   |   Site map   |   Bildgalleri
0200-77 55 77
Mögel & MögelsaneringAsbestHussvampRadon & Radonsanering
Vi är proffs på behandling av mögel, asbest och radon. Tex mögelsanering, hussvamp samt radonsanering.